Tag Archives: tin ngân hàng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN đã trao ủng hộ 25 tỷ đồng hỗ trợ mua vắc xin phòng chống covid-19

Ngày hai mươi mốt tháng năm năm hai nghìn không trăm hai mốt vừa qua tại trụ sở Bộ Y tế Hà Nội ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã trao ủng hộ hai mươi lăm tỷ đồng hỗ trợ mua vắc xin phòng chống covid mười chín. Tại buổi …