Hotline: 0981695551 - 0967622645

 

Hotline: 0981695551 - 0967622645 Đăng ký vay vốn

Cho vay tiền theo hạn mức tín dụng Agribank

Agribank cung cấp sản phẩm "cho vay theo hạn mức tín dụng" đối với quý khách hàng là cá nhân có nhu cầu vay vốn lưu động ngắn hạn thường xuyên, sản xuất kinh doanh ổn định.

Thông tin chi tiết  sản phẩm "cho vay theo hạn mức tín dụng"
-    Loại tiền vay: VND.
-    Thời gian cho vay: ngắn hạn, không quá thời hạn của vụ kế tiếp.
-    Mức cho vay: Tối đa bằng mức dư nợ thực tế của hợp đồng tín dụng trước. Khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu cầu vốn
-    Lãi suất: lãi suất ban hành áp dụng tại thời điểm cho vay.
-    Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.
-    Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.
-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận .

Kênh phân phối
Quý khách hàng có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp, qua tổ vay vốn hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking) của Agribank.

 

Vaytien20h.com -Dịch vụ tư vấn miễn phí

Mr Đức Hiền: 01296105678
Ms Loan: 01674120893
Ms Phương: 0985061879

Mail: vaytien20h@gmail.com
Website: vaytienbank.com

Hỗ trợ vay vốn

Ms Thu 0981695551
Ms Trang 0967622645
vaytien20h@gmail.com
Website: vaytienbank.com

dang ký vay

Tin liên quan